Fastnade i tidningen på Konstrundan!


Under Konstrundan var pressen på plats och jag fastnade!:)

Workshop i Ateljén på Kalmar Konstmuséum

Jag höll i en workshop för förskole- och fritidspedagoger i ateljén på Konstmuséet i Kalmar. Väldigt duktiga pedagoger som byggde sagor av tidningspapper. Vilka kreatörer och berättare, alla barn i Kalmartrakten kan skatta sig lyckliga:)