Borrar...Sågar och borrar för fullt till konstverket i Värnamo.
Hoppas att glaset blir klart snart på Skruf.